Główna

O Projekcie

Celem informacyjno-edukacyjnej kampanii „Parkuj z głową!” jest eliminowanie i ograniczanie parkowania aut niezgodnie z przepisami na terenie Gdańska. Działania miejskich służb będą się koncentrować na terenach najchętniej odwiedzanych latem przez turystów i mieszkańców: w rejonie pasa nadmorskiego oraz Głównego i Starego Miasta.

Kampania jest realizowana przez Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejską w Gdańsku.